Clinker Service OÜ

Clinker Service OÜ on Eesti kapitalil baseeruv ehitusettevõte, mille põhilisteks tegevusaladeks on tänavakivide paigaldus, mitmesugustest teekattematerjalidest teede ja parklate ehitus, pinnase ja kaevetööd ning erinevat tüüpi piirdeaedade paigaldus ja müük.

Teostatud töödele anname Eesti ehitusnormidele vastava garantii!

Tänavakivid, teed, platsid

 • Äärekivide paigaldus
 • Killustikalused, liivaalused
 • Graniitkillustikust teede ja platside rajamine
 • Graniitkivi paigaldus
 • Paekivist teede ja platside rajamine
 • Maakivide paigaldus

Pinnase ja kaevetööd

 • Kaevetööd ja ekskavaatori rent
 • Pinnasetööd ja planeerimine
 • Veetrassi ja kaablitrassi kraavide kaevamine
 • Vundamendite väljakaeved
 • Kuivenduskraavide rajamine
 • Septikute, biopuhastite ja imbväljakute paigaldus
 • Jäätmete süvamahutite paigaldus

Piirdeaiad

 • Piirdeaedade müük ja paigaldus
 • Puitaiad, võrkaiad
 • 3D Keevispaneelaiad
 • Metallaiad ja väravad vastavalt mõõtudele
 • Liugväravad, tiibväravad, jalgväravad
 • Väravaautomaatika

Haljastustööd

 • Haljastus- ja heakorratööd
 • Aedade ja haljasalade rajamine vastavalt projektile
 • ​Muru rajamine
 • Kaevetööd ja pinnase planeerimine
 • Bobcat laaduri rent (koos juhiga)
 • Minikskavaatori rent (juhiga)

Miks valida koostööpartneriks Clinker Service OÜ?

Omame pikaaegset kogemust

Kasutame professionaalset tehnikat

Teostatud töödele anname garantii